SAMEN

bereik je meer

 

Samen bereik je meer, dat leren onze leerlingen al vroeg op school. Daarnaast werken we als school intensief samen met ouders. Naast hulp bij activiteiten, hebben we een actieve ouderraad en een betrokken oudergeleding van de MR. Onze leerlingen hebben een  actieve leerlingenraad  die onder andere met de directie meedenkt over onderwerpen als duurzaamheid en betrokkenheid.

Samen leven

Onze lessen zijn erop gericht dat we leren hoe we samen sociaal-sterker worden. We maken hiervoor gebruik van de methode Kwink (voor sociaal-emotioneel leren) leren we hoe we goed met elkaar omgaan, maar ook hoe de samenleving in elkaar zit en hoe we daaraan kunnen bijdragen.

Samen leren

De leerlingen van De Tweemaster leren vaak samen, klassikaal of in kleine groepjes. Maar ook als school zoeken we de samenwerking vaak op. Bijvoorbeeld met middelbare scholen om leerlingen de beste voorbereiding te geven op de overstap. We zijn onderdeel van Stichting OvO waar meerdere basisscholen en middelbare scholen bij zijn aangesloten.

We werken ook samen met SKG en de  gemeente in het project Pientere Peuters. Dit is een project waar peuters, die zich sneller ontwikkelen dan gemiddeld, activiteiten aangeboden krijgen die hen uitdagen.