TOEKOMSTGERICHT

Beter voorbereid op de volgende stap

 

Op de Tweemaster zijn resultaten belangrijk en dat betekent niet dat ieder kind de hoogste toetsscores moet halen. Dat betekent dat we resultaat zien van ons onderwijs bij iedere leerling. Wij zijn steeds in ontwikkeling om hedendaags onderwijs gericht op de toekomst te geven. Dat wordt ook gewaardeerd in ons laatste onderwijsinspectiebezoek, wat beoordeeld werd met een goed.

Kinderen ontwikkelen zich op de Tweemaster zichtbaar op allerlei gebieden. Wij bereiden kinderen goed voor op de volgende stap. Door te kijken naar resultaten en doelen, zien we wat een leerling nodig heeft om door te groeien en kunnen we gericht werken. Het resultaat is dat de leerlingen van de Tweemaster goed voorbereid op de juiste plek op de middelbare school komen. Daar zijn we best trots op.

Dat ons onderwijs resultaat heeft, zien we ook in de zogenaamde opbrengsten. We zien dat onze leerlingen bijna altijd op de juiste plek op de middelbare school terechtkomen. De meest recente opbrengsten ziet u op scholenopdekaart.nl. Ook de opbrengst van de eindtoets in groep 8 ligt op De Tweemaster boven het gemiddelde van de vergelijkbare scholen in Nederland.