TROTS

Wederzijds respect en erkenning!

 

Op de Tweemaster geloven we in het aanbieden van een omgeving waarin leerlingen zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen voor wie ze zijn. Door een sfeer van wederzijds respect en erkenning te creëren, moedigen we trots aan in prestaties en in identiteit. Onze leerlingen leren dat hun unieke achtergronden, talenten en bijdragen van onschatbare waarde zijn voor onze schoolgemeenschap en de bredere samenleving.