PLUSGROEP & KANGOEROEKLAS

Meer uitdaging

 

Voor kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken, hebben we de Kangoeroepgroep voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 en de Plusgroep voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Deze groepen zijn voor kinderen die een voorsprong  hebben op klasgenoten en behoefte hebben aan extra uitdaging. Wekelijks komen de groepen te werken aan opdrachten die anders dan anders zijn. Met elkaar wordt gewerkt aan leuke en uitdagende opdrachten waar samenwerking centraal staat. 

Begaafdheidsprofielschool

Ook is De Tweemaster sinds oktober 2016 Begaafdheidsprofielschool. Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Dit is herkenbaar door:

  • een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling, mede gebaseerd op brede diagnostische kennis,
  • een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma voor dit type leerling,
  • zorgvuldige begeleiding van deze groep leerlingen,
  • bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio.

Daarnaast biedt Stichting een bovenschoolse voorziening voor hoogbegaafde leerlingen waarbij een programma kan worden gevolgd op Gymnasium Camphusianum en Fortes Lyceum.