PIENTERE PEUTERS

een leerrijke plek waar peuters uitgedaagd worden!

 

In Gorinchem helpen we pientere peuters. We willen dat ook deze kinderen tevreden en gelukkig zijn. Daarom hebben we iets bedacht om ze te helpen. Door een leerrijke plek te bieden waarin de peuters uitgedaagd worden en er aandacht is voor hun talenten. De pientere peutergroep bestaat sinds januari 2019 op OBS de Tweemaster in Gorinchem en wordt begeleid door een pedagogisch specialist van SKG en een specialist hoogbegaafdheid en differentiatie van OBS de Tweemaster.

Leerrijke plek

Op de groep krijgen de peuters activiteiten die hen uitdagen. Ze spelen met hetzelfde materiaal als andere kinderen, maar op een andere manier. Daarnaast kan er ook gespeeld worden met spelmateriaal van kleutergroepen. In gesprek met ouders en/of verzorgers wordt besproken of het betreffende kind voor een extra (gratis) dagdeel op vrijdag naar de Pientere Peutergroep gaat.

Als een kind niet naar een opvang gaat, kunnen zij contact opnemen met de SKG voor meer informatie op  telefoonnummer 0183-660692 of info@kinderopvanggorinchem.nl