Schooltijden

08.20 uur: De schooldeuren gaan open en alle kinderen mogen de school binnen gaan. De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 mogen iedere maandag en vrijdag en na iedere vakantie de hele week de kinderen in de klas brengen. Voor groep 3 mogen de ouders tot aan de herfstvakantie iedere maandag en vrijdag en na iedere vakantie de heleweek de kinderen in de klas brengen. De ouders van de kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen na iedere vakantie de hele week met de kinderen mee naar de klas.* 

08:30 uur: De leerkrachten van alle groepen gaan met de kinderen werken. Ook al is het nog zo gezellig: om half negen moeten alle ouders de groepen hebben verlaten. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen op tijd op school komen.

10:15 - 10:30 uur: De groepen3 t/m 8 hebben een speelkwartier.Tijdens de korte pauze mogen de groepen 3 t/m 8 per toerbeurt – onder toezicht van een leerkracht – gebruik maken van de voetbalkooi en speeltoestellen op onze speelplaats. Bij droog weer spelen de kinderen onder toezicht van een groepsleerkracht op het schoolplein. Bij slecht weer pauzeren zij in hun eigen lokaal. 

12.00 - 12.30 uur: De middag- pauze. Wij werken met een continu- rooster. Dit betekent dat de middag- pauze korter duurt dan regulier. Tussen de middag eten de leerlingen met hun eigen groepsleerkracht gedurende 15 minuten in hun eigen lokaal. Daarna of ervoor gaan ze naar buiten.

14.45 uur: ’s Middags gaan alle kinderen weer naar huis. 


Schooltijden Groep 1 t/m 4

Dagen Tijden
Maandag 08:30 -14:45 uur
Dinsdag 08:30 -14:45 uur
Woensdag 08:30 -12:00 uur
Donderdag 08:30 -14:45 uur
Vrijdag 08:30 -11:30 uur

 

Schooltijden  Groep 5 t/m 8

Dagen Tijden
Maandag 08:30 -14:45 uur
Dinsdag 08:30 -14:45 uur
Woensdag 08:30 -12:30 uur
Donderdag 08:30 -14:45 uur
Vrijdag 08:30 -14:45 uur