ONZE KERNWAARDEN

Kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht en samen.

 

klik hieronder voor meer informatie over onze kernwaarden

 

Kindgericht

Op de Tweemaster leert ieder kind op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau. Daarom hebben we aandacht voor alle kinderen, of ze nu meer uitleg nodig hebben of dat er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong.
Door de kleinschaligheid van onze school kennen we ieder kind en hun ouders. Als team begeleiden we ieder kind naar zijn/haar toekomst. Ons team begeleid de kinderen volgens dezelfde normen en waarden.
We willen alle kinderen optimaal willen begeleiden, ook de kinderen die meer uitdaging nodig hebben en daarom zijn we begaafdheidsprofielschool geworden.
Begeleiding – Ondersteuning?
Op de Tweemaster hebben we, net als elke school, een Intern Begeleider, IB’er. Als het nodig is kan de IB’er ervoor zorgen dat eventuele extra ondersteuning al vroeg kan beginnen. Zo proberen we kinderen meteen de juiste begeleiding geven. Dat kan een hoop rust geven in de hele schoolcarrière.
Meer uitdaging
Sommige kinderen hebben meer uitdaging nodig dan ze in het normale lesprogramma vinden. Voor die kinderen hebben we in groep 1 tot en met 4 de Kangoeroegroep en in groep 5 tot en met 8 de Plusgroep.


Hoogbegaafd
Op de Tweemaster doen we altijd net een stapje meer om alle kinderen te laten groeien. We zijn dan ook officieel ‘Begaafdheidsprofielschool’. Dat betekent dat we hoogwaardige begeleiding bieden aan hoogbegaafde leerlingen.

Toekomstgericht

Resultaatgericht
Op de Tweemaster zijn resultaten belangrijk en dat betekent niet dat ieder kind de hoogste toetsscores moet halen. Dat betekent dat we resultaat zien van ons onderwijs bij iedere leerling.
Goed onderwijs vraagt ambitieuze leerkrachten. Steeds zijn wij aan het ontwikkelen. We willen ons steeds verbeteren. Dat wordt ook gewaardeerd in ons laatste inspectiebezoek, wat beoordeeld werd met een goed.
Kinderen ontwikkelen zich op de Tweemaster zichtbaar op allerlei gebieden. Wij zien dat kinderen door wat ze op school leren, beter voorbereid zijn op de volgende stap. Door te kijken naar resultaten en doelen, zien we wat een leerling nodig heeft om door te groeien en kunnen we gericht werken.
Het resultaat is dat de leerlingen van de Tweemaster goed voorbereid op de juiste plek op de middelbare school komen. Daar zijn we best trots op.
Hoge opbrengsten
Dat ons onderwijs resultaat heeft, zien we ook in de zogenaamde opbrengsten. We zien dat onze leerlingen bijna altijd op de juiste plek op de middelbare school terechtkomen De meest recente opbrengsten ziet u op scholenopdekaart.nl.
Ook de opbrengst van de eindtoets in groep 8 ligt op De Tweemaster boven het gemiddelde van de vergelijkbare scholen in Nederland.

Resultaatgericht

Toekomstgericht
In het hier en nu, geven we onderwijs voor de toekomst. We leren niet alleen te kijken naar wat er nu nodig is, maar ook naar wat er nodig is voor later.
Steeds goed voorbereid zijn op het volgende onderwerp, de volgende klas of uiteindelijk de middelbare school, geeft onze leerlingen het vertrouwen om te leren en de kracht uit zichzelf te halen.
Engels vanaf groep 1 en Cambridge English in de bovenbouw
Iedere basisschool binnen ons bestuur, Stichting OVO, biedt Engelse lessen aan vanaf groep 1. Ook hierin gaat De Tweemaster net een stapje verder. We hebben een gespecialiseerde leerkracht om de bovenbouw Cambridge English te geven. Dit bereid leerlingen voor op de Cambridge programma’s die sommige middelbare scholen aanbieden. In een wereld waarin veel bedrijven en initiatieven internationaal werken, is een goede beheersing van het Engels een groot pluspunt.
[let op! deze leerkracht zie ik nu niet terug in de team-pagina.]


Van rekenen tot wiskunde
Op De Tweemaster gebruiken we de rekenmethode van Getal & Ruimte. Dit is dezelfde methode als gebruikt wordt op de middelbare school voor het vak wiskunde, wat dus zorgt voor een betere doorgaande lijn richting het voortgezet onderwijs.
Digitaal leren
Hoe de toekomst er precies uitziet weet niemand, maar dat computervaardigheden belangrijk blijven dat is zeker. Onze leerlingen leren een deel van de vakken met digitale methodes. Zo kunnen ze op hun eigen tempo verder en zien ze zelf meteen of ze het goed doen. Ook de leerkracht ziet meteen hoe een leerling het doet en kan extra uitleg of motivatie geven waar dat nodig is. We hoeven dus niet meer te wachten tot de schriftjes zijn nagekeken, maar kunnen meteen bijsturen.
Typediploma in groep 6
Nog een onmisbare vaardigheid: typen. Al in groep 6 halen onze leerlingen hun typediploma, handig voor de werkstukken die ze nog gaan maken, maar ongetwijfeld ook voor de verslagen op de middelbare school, de sollicitatiebrieven die daarna komen en in een baan.
‘Het is ook gewoon heel leuk om je eigen record steeds weer te verbreken.’

Samen