CAMBRIDGE ENGLISH

improve their skills

 

In alle groepen geven we Engels. In de groepen 1 t/m 4 is muziek de basis van de lessen Engels. De muziek die gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. In de bovenbouw worden de lessen Engels gegeven door een leerkracht bevoegd met Certificate in English Language Teaching- Primary van Cambridge. In de groepen 5 t/m 8 werken we met de methode Kid’s Box van Cambridge. Deze methode biedt leerlingen een goede voorbereiding voor het vak Engels op het voortgezet onderwijs. In groep 8 bieden we kinderen de mogelijkheid om een Cambridge certificaat te behalen.