Schoolgids

Scholen verschillen steeds meer: in kwaliteit, werkwijze, activiteiten en sfeer. Dat maakt het kiezen van een school steeds moeilijker. Daarom heeft de overheid de basisscholen gevraagd een schoolgids te maken, die kan helpen bij het maken van een bewuste keuze. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, wat ons drijft en hoe onze organisatie eruit ziet.
 
Deze gids is echter niet alleen bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen, maar zeker ook voor hen die al kinderen op onze school hebben. De schoolgids bevat dan ook een schat aan informatie, die u (aangevuld met het jaarlijkse activiteitenoverzicht) een compleet beeld van de school geeft.
 

 

Hieronder vindt u wat vaak gestelde vragen:

 

Wanneer we maandag gaan starten, gelden voor het hele basisonderwijs nog steeds dezelfde maatregelen t.a.v. corona als voor de zomervakantie. Dit betekent dat wij als volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar houden en iedereen de hygiënemaatregelen toepast.  Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.

Starttijden

Vanaf maandag gaan alle groepen wel weer op dezelfde tijd naar school. In verband met de bouwwerkzaamheden rondom de school gaan de schooldeuren iets eerder open. De inloop voor de kinderen is van 08.15 tot 08.30 uur.

Door het bouwverkeer is het druk rondom de school en zijn er weinig parkeerplaatsen. Het advies is dan ook om, indien mogelijk, lopend of op de fiets naar schoolte komen. De groepen beginnen om 08.30 uur en we gaan ervan uit dat alle kinderen dan binnen zijn. 

Vanwege de coronamaatregelen gaan de kinderen zelfstandig de school binnen. Voor de kleuters van groep 1 en 2 is dit via de zij-ingang aan de kant van de peuterspeelzaal, de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar de klas. Na schooltijd lopen de leerkrachten met de groepen mee naar buiten.

Pauzes

We hebben ervaren dat het werken met gescheiden pauzes, waarbij minder groepen tegelijkertijd buiten zijn, zorgt voor beter spel en meer speelplezier bij de kinderen. Dit zetten we komend schooljaar voort. De groepen 3, 4 en 5 hebben samen pauze en dit geldt ook voor de groepen 6, 7 en 8.

Contact leerkracht

Via Parro of mail kunt u contact opnemen met de leerkrachten, bijvoorbeeld voor als u een afspraak voor een gesprek wilt maken.

Ook dit jaar kan de ouderinformatieavond vanwege de anderhalvemetermaatregel niet op school doorgaan. In plaats daarvan krijgt u een brief met informatie over de nieuwe groep van uw kind.

We gaan ervan uit dat de individuele kennismakingsgesprekken met de leerkracht(en) van uw kind wel door kunnen gaan. Deze vinden eind september plaats en binnenkort wordt u hierover verder geïnformeerd. 

U bent er als ouder/verzorger verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat. Kan uw kind niet naar school, dan vragen we u dat te melden bij de school.

We vragen u om uw kind thuis te houden als hij/zij:

  • een snotneus heeft,
  • coronasymptomen heeft,
  • en/of volgens de richtlijnen van het RIVM in quarantaine moet.

Uiteraard blijven de basisregels van het RIVM belangrijk: Blijf thuis bij klachten, beperk contact, houd anderhalve meter afstand van elkaar en hoest en nies in de elleboog.       

Hoe zit het met de 1,5 meter afstand regel?

Wij houden ons aan de 1,5 meter afstand voor volwassen, ouders komen alleen op afspraak in school. Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Ouders die op het schoolplein komen voor brengen en halen letten goed op de vereiste 1,5 meter afstand. Vriendelijk verzoek aan ouders om bij het halen en brengen goed op de 1,5 meter afstand te letten.

De schooltijden en waar de leerlingen naar binnen/buiten mogen zijn iets aangepast om ons zoveel mogelijk aan deze regels te kunnen houden. Kijkt u bij schooltijden wat dit voor uw kind inhoud.

Mijn kind / iemand in het gezin heeft klachten… en nu?

Een kind met Corona gerelateerde klachten moet thuisblijven. Dit geldt ook voor kinderen met een neusverkoudheid. Ouders hebben zelf de keuze om hun kind te laten testen. Het kind mag weer komen als het 24 uur klachtenvrij is.

Als een kind in quarantaine moet, mag het zich na 5 dagen laten testen. Als de uitslag negatief is en het kind heeft zelf geen klachten, dan mag het weer naar school. Als het kind niet getest wordt, dan geldt de normale quarantaine periode van 10 dagen. Vanwege de nieuwe maatregel dat de klas 5 dagen in quarantaine moet als een leerling Corona heeft, hopen wij wel dat ouders bereid zijn te testen. Hoe sneller de situatie duidelijk is, hoe beter we verspreiding kunnen voorkomen. Als u met uw gezin in quarantaine moet, vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.

Vanaf nu (feb 2021) vallen ook alle kinderen onder ‘nauw contact’ als zij langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter zijn geweest.

Wat is de procedure als de juf/meester van mijn kind thuis moet blijven / verschijnselen heeft?

We houden er ook rekening mee dat we te maken krijgen met zieken op school. Zoals u weet proberen wij er alles aan te doen om vervanging voor de groep te zoeken. Maar die mogelijkheden zijn niet oneindig en het kan dus gebeuren dat een groep naar huis moet. Wij proberen u daar tijdig over te informeren, maar het kan ook gebeuren dat dit bericht ’s ochtends wordt verstuurd.

Hoe werkt de noodopvang?

De noodopvang is er alleen voor ouders met cruciale beroepen bij uitval van de leerkracht van het kind. Als de groep in quarantaine moet van de GGD, omdat een klasgenoot Corona heeft, mogen die kinderen ook niet naar de noodopvang.

-laatste update 15 februari 2021-