Schoolgids

Scholen verschillen steeds meer: in kwaliteit, werkwijze, activiteiten en sfeer. Dat maakt het kiezen van een school steeds moeilijker. Daarom heeft de overheid de basisscholen gevraagd een schoolgids te maken, die kan helpen bij het maken van een bewuste keuze. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, wat ons drijft en hoe onze organisatie eruit ziet.
 
Deze gids is echter niet alleen bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen, maar zeker ook voor hen die al kinderen op onze school hebben. De schoolgids bevat dan ook een schat aan informatie, die u (aangevuld met het jaarlijkse activiteitenoverzicht) een compleet beeld van de school geeft.
 

 

Hieronder vindt u wat vaak gestelde vragen:

 

Jazeker, dat kan! Kijk voor de eerst volgende peuterinloop of open dag op onze website bij kennismaken.U kunt natuurlijk ook een afspraak met ons maken. Ook hierover vindt u daar meer informatie over.

Dit jaar vindt de ouderinformatieavond plaats op donderdag 1 september 2022 vanaf 18.30. 

De oudervertelgesprekken vinden plaats op di 20 + do 22 september 2022. Hiervoor ontvangt u meer informatie via de Parro app.

In bepaalde gevallen kan door de directeur extra verlof worden verleend. >Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden en antwoorden vinden of u in aanmerking komt voor extra verlof. Een aanvraag moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school worden ingediend. Bewijsstukken moeten overlegd kunnen worden.

Starttijden

Vanaf maandag gaan alle groepen wel weer op dezelfde tijd naar school. De inloop voor de kinderen is van 08.20 tot 08.30 uur. De groepen beginnen om 08.30 uur en we gaan ervan uit dat alle kinderen dan binnen zijn. 

Contact leerkracht

Via Parro of mail kunt u contact opnemen met de leerkrachten, bijvoorbeeld voor als u een afspraak voor een gesprek wilt maken.

Mijn kind / iemand in het gezin heeft klachten… en nu?

Een kind met Corona gerelateerde klachten moet thuisblijven. Het kind mag weer komen als het 24 uur klachtenvrij is. Volg hierbij de op dit moment geldende RIVM regels. U bent er als ouder/verzorger verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat. Kan uw kind niet naar school, dan vragen we u dat te melden bij school vanaf 8.00 uur via 0183 63 17 03.

Hoe zit het met de 1,5 meter afstand regel?

Wij volgen de RIVM maatregelen hiervoor. Momenteel zijn deze niet van toepassing. 

Uiteraard blijven de basisregels van het RIVM belangrijk: Blijf thuis bij klachten en hoest en nies in de elleboog.       

Wat is de procedure als de juf/meester van mijn kind thuis moet blijven / verschijnselen heeft?

We houden er ook rekening mee dat we te maken krijgen met zieken op school. Zoals u weet proberen wij er alles aan te doen om vervanging voor de groep te zoeken. Maar die mogelijkheden zijn niet oneindig en het kan dus gebeuren dat een groep naar huis moet. Wij proberen u daar tijdig over te informeren, maar het kan ook gebeuren dat dit bericht ’s ochtends wordt verstuurd.

Hoe werkt de noodopvang?

De noodopvang is er alleen voor ouders met cruciale beroepen bij uitval van de leerkracht van het kind. Als de groep in quarantaine moet van de GGD, omdat een klasgenoot Corona heeft, mogen die kinderen ook niet naar de noodopvang.

-laatste update 1 september 2022-