Visie van De Tweemaster

Op De Tweemaster staan we voor een levendige aanpak van onderwijs, waarbij we waarde hechten aan het ontwikkelen van individuele talenten en het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling.

Onze visie is geworteld in vier kernwaarden die de essentie vormen van ons onderwijs: