RESULTAATGERICHT

Goed voorbereid naar de middelbare school

 

In het hier en nu, geven we onderwijs voor de toekomst. We leren niet alleen te kijken naar wat er nu nodig is, maar ook naar wat er nodig is voor later.

Steeds goed voorbereid zijn op het volgende onderwerp, de volgende klas of uiteindelijk de middelbare school, geeft onze leerlingen het vertrouwen om te leren en de kracht uit zichzelf te halen.

Engels vanaf groep 1 en Cambridge English in de bovenbouw

Iedere basisschool binnen ons bestuur, Stichting OVO, biedt Engelse lessen aan vanaf groep 1. Ook hierin gaat de Tweemaster net een stapje verder. We hebben een gespecialiseerde leerkracht om de bovenbouw Cambridge English te geven. Dit bereid leerlingen voor op de Cambridge programma’s die sommige middelbare scholen aanbieden. In een wereld waarin veel bedrijven en initiatieven internationaal werken, is een goede beheersing van het Engels een groot pluspunt. 

 Van rekenen tot wiskunde

Op de Tweemaster gebruiken we de rekenmethode van Getal & Ruimte. Dit is dezelfde methode als gebruikt wordt op de middelbare school voor het vak wiskunde, wat dus zorgt voor een betere doorgaande lijn richting het voortgezet onderwijs.

Digitaal leren

Hoe de toekomst er precies uitziet weet niemand, maar dat computervaardigheden belangrijk blijven dat is zeker. Onze leerlingen leren een deel van de vakken met digitale methodes. Zo kunnen ze op hun eigen tempo verder en zien ze zelf meteen of ze het goed doen. Ook de leerkracht ziet meteen hoe een leerling het doet en kan extra uitleg of motivatie geven waar dat nodig is. We hoeven dus niet meer te wachten tot de schriftjes zijn nagekeken, maar kunnen meteen bijsturen.

Typevaardigheid in groep 6

Nog een onmisbare vaardigheid: typen. Al in groep 6 halen onze leerlingen hun typediploma, handig voor de werkstukken die ze nog gaan maken, maar ongetwijfeld ook voor de verslagen op de middelbare school, de sollicitatiebrieven die daarna komen en in een baan.